صاحب امتياز نهاد به نام : احمد چابوک 
داراي بند : ب
ضمينه فعاليت با سابقه 10سال در راستاي فروش تور و هتل تک در جزيره قشم 
آدرس: قشم.چهارراه رسالت .جنب هتل سما۱     تلفن: 
07635224825-7
     نمابر: 
07635224825-7