صاحب امتياز نهاد به نام : احمد چابوک 
داراي بند : ب
ضمينه فعاليت با سابقه 10سال در راستاي فروش تور و هتل تک در جزيره قشم 
آدرس: مجتمع داماس طبقه اول واحد103 تلفن:07633387091 نمابر:07633387092